Proiecte SCF

TopRo5 reprezintă baza oficială de date la nivel național, care stă la baza planului topografic de referinţă al României, în format digital, corespunzător scării 1:5.000.
TopRo5 reprezintă un suport:
• cartografic de integrare a datelor geospaţiale, în vederea implementării Directivei INSPIRE, transpusă în legislația națională prin Ordonanța Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea unei Infrastructuri Naționale pentru Informații Spațiale (INIS) în România, cerută de politicile comunitare legate de protecția mediului, precum și de politicile în domenii care pot avea un impact asupra mediului
• de decizie pentru activităţile de management ale autorităţilor publice centrale şi locale, cu aplicare în control, planificare, mediu, infrastructură
• pentru evidenţierea schimbărilor dinamice ale datelor cartografice

Date generale

Obiectivul proiectului derulat în cadrul Serviciului de Cartografie și Fotogrammetrie este de a completa baza de date TopRo5 cu date altimetrice, prin generarea la nivel național a curbelor de nivel.

Proiectul este împărțit în patru etape de lucru:

  1. Generarea curbelor de nivel
  2. Pregătirea datelor
  3. Racordarea curbelor de nivel
  4. Corectarea curbelor de nivel

DATE GENERALE PROIECT

Centrul Național de Cartografie (CNC) are responsabilitatea de a actualiza Modelul Numeric al Terenului cu scopul de a putea fi descărcat on-line de publicul larg, în cadrul proiectului Licența pentru o Guvernare Deschisă - OGL ROU 1.0.
În cadrul Serviciului de Cartografie și Fotogrammetrie (SCF) din cadrul CNC au fost generate și transmise până în prezent către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), trei versiuni ale modelului digital al terenului (MDT) pentru întreaga suprafață a României (Fig. 1):
• prima versiune cu rezoluția spațială de 10 - 20 metri
• a doua versiune cu rezoluția spațială de 2 - 10 metri
• a treia versiune cu rezoluția spațială de 1 - 10 metri

Centrul Național de Cartografie (CNC) este responsabil cu verificarea lucrărilor de specialitate (din domeniile: fotogrammetrie, teledetecție, geodezie și cartografie) realizate pe teritoriul acestei țări în conformitate cu Ordinul Directorului General nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară cu completările și modificările ulterioare.

În cazul proiectului LAKI II, derulat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Comisia de recepție a fost alcătuită din personal tehnic calificat al CNC. Verificarea calitativă și cantitativă a datelor a fost efectuată în conformitate cu metodologiile, normele în vigoare, cu procedurile interne și cu cerințele caietului de sarcini.

DATE GENERALE PROIECT

Proiectul LAKI II al ANCPI-ului - Servicii de producere a unui model digital al terenului prin scanare aeriană, fotografii aeriene şi producţia de hărţi noi şi ortofotoplanuri pentru aproximativ 50 000km2 din 6 judeţe: Bihor, Arad, Hunedoara, Alba, Mureş, Harghita inclusiv zona de inundaţii cu risc ridicat (zona de la graniţă cu Republica Ungară ȋn Arad şi Bihor) a fost finanțat în cadrul granturilor SEE, prin contractul nr. 29642/29.12.2016 și s-a desfășurat în perioada 2017-2021.

DATE GENERALE PROIECT

Proiectul european VOLTA a avut ca scop cercetarea și inovarea în domeniul datelor geospațiale. Obiectivele științifice și tehnice ale VOLTA au fost strâns legate de metode îmbunătăţite de cartare, monitorizare și management al teritoriului. Activitățile de cercetare desfășurate în cadrul proiectului au facilitat contactele strânse între specialiști în Fotogrammetrie și s-au bazat pe schimbul de cunoștințe, metode și fluxuri de lucru, pentru a obține maximum de cunoștințe atât din domeniul academic, cât și din sectorul privat și sectorul public.

DATE GENERALE PROIECT

O activitate importantă în Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF) 2015-2023, conform pct. 2 „Activităţi de geodezie, cartografie, topografie şi fotogrammetrie” din Anexa la Hotărârea de Guvern 294/2015. În cadrul acestei activități se urmărește realizarea de true-ortofotoplanuri pentru 320 UAT-uri din mediul urban, aceste produse reprezintă suportul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, verificării calității documentațiilor cadastrale întocmite în vederea înregistrării proprietăților în cadrul înregistrării sporadice, realizării planurilor urbanistice generale (PUG) și întocmirii documentațiilor de urbanism” este realizarea de true-ortofotoplanuri pentru 320 de localități din mediul urban.

Căutare

Contact

  • Bd.Expozitiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti
  • +40 21 224 16 21
  • +40 21 224 39 67 (ROMPOS)
  • cnc@ancpi.ro
  • Vezi harta