proiectarea, executarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelelor geodezice naţionale Află mai multe întreținerea rețelelor geodezice naționale

GEODEZIE SI CERCETARE DEZVOLTARE

furnizarea permanentă de date cartografice în vederea asigurării infrastructurii de date geo-spaţiale din cadrul Directivei INSPIRE Află mai multe realizarea şi întreţinerea hărţilor oficiale ale României

CARTOGRAFIE

exploatarea imaginilor fotoaeriene, utilizând sisteme fotogrammetrice Află mai multe produse fotogrammetrice derivate

FOTOGRAMMETRIE


NOTIFICARE

 Centrul Național de Cartografie și-a schimbat domeniul de e-mail din cngcft.ro în cartografie.ro.
Astfel, toate sesizările, petițiile și orice fel de solicitări adresate Centrului Național de Cartografie vor fi trimise la office@cartografie.ro.

În conformitate cu Art. 244, alin. 3 din Ordinul 600/2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, Centrul Național de Cartografie emite aviz de începere și recepție doar pentru lucrările de geodezie, cartografie, fotogrammetrie și scanare laser.

Pentru alte tipuri de lucrări vă rugăm să vă adresați OCPI.


Cine suntem?

Centrul Naţional de Cartografie (CNC) este o instituţie publica cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI).

CNC a fost înființat în conformitate cu prevederile legii 133/2012, prin preluarea integrală a patrimoniului și personalului Centrului Național de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie și Teledetecție (conform articolului 1, punctul 7, paragraful 4 - vezi capitolul Legislatie).


REȚELE GEODEZICE

proiectarea, execuţia şi întreţinerea reţelelor geodezice naţionale

SUPORT TEHNIC

asigurarea suportului tehnic pentru actualizarea şi administrarea registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale

BAZA DE DATE CARTOGRAFICE

realizarea şi întreţinerea bazei de date cartografice naţionale

HĂRȚI OFICIALE

realizarea şi întreţinerea hărţilor oficiale ale României în format analogic şi digital şi a modelului digital al terenului, pe baza datelor proprii si a celor realizate de alte instituţii abilitate şi de persoanele juridice ale căror produse sunt recepţionate

PRODUSE CARTOGRAFICE

editarea de produse cartografice la diferite scări, derivate din baza de date cartografice naţionale

INSPIRE

furnizarea permanentă de date geodezice şi cartografice în vederea asigurării infrastructurii de date geo-spaţiale din cadrul Directivei INSPIRE

REGLEMENTĂRI

participarea la realizarea reglementărilor şi specificaţiilor tehnice elaborate de Agenţie, în domeniul specific de activitate

FOTOGRAMMETRIE

obţinerea prin metode fotogrammetrice a produselor cartografice de orice tip

CERCETARE

asigurarea cercetării în domeniile de activitate ale geodeziei, fotogrammetriei și cartografiei

Căutare

Contact

  • Bd.Expozitiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti
  • +40 21 224 16 21
  • +40 21 224 39 67 (ROMPOS)
  • cnc@ancpi.ro
  • Vezi harta