Buletin informativ (Legea 544/2001)


Buletin informativ privind informatiile de interes public in sensul legii 544/2001, conform prevederilor art.5 alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea CENTRULUI NAŢIONAL DE CARTOGRAFIE 1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea CENTRULUI NAŢIONAL DE CARTOGRAFIE

1.1 Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
1.2 Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare;
1.3 Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele cadastrale și carte funciară.
1.4 Ordinul nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora
Nu se furnizează informațiile:
1. din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
2. privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
3. privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
4. cu privire la datele personale, potrivit legii;
5. privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
6. privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
7. a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor


2. Structura organizatorică, programul de functionare.
2.1. Structura organizatorică ( anexa nr. 1)
2.2. Programul de funcţionare:
Luni - Joi 8:00-16:30 Vineri 08:00-14:00
2.3 Programul de audienţe:

   Ziua    

    Intervalul orar    

  Funcţia  

       Cine acordă audienţa     

Luni

13:00-15:00

Director

Ileana SPIROIU


Program de lucru cu publicul: Luni-Joi - 8:00 - 16:30 Vineri 08:00-14:00 (etaj I, camera 19)

Responsabil  –  Teodora CIUCULESCU - Consilier juridic

3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice

4. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
- Art. 22 alin. 1-5 din Legea nr.544/2001 din 12/10/2001, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23/10/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
- Art. 32, 33, 36 din Hotararea Guvernului nr.123/2002 din 07/02/2002, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08/03/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
5. Numele și prenumele funcționarilor responsabili cu difuzarea informațiilor publice
Teodora Ciuculescu - Consilier juridic 021 224 16 21 / int 202
Persoană responsabilă cu activitatea de comunicare și cu gestionarea relației cu mijloacele mass-media: Ioana Andreea JOIȚA 021 224 16 21 / 209

Model cerere conform Lege 544

RAPORT referitor la organizarea și desfașurarea activității de primire, evidență, examinare și soluționare a petițiilor, precum și de primire a cetățenilor în audienta din CNC în anul 2015

Lista cuprinzand documentele de interes public / lista cuprinzand informatiile exceptate de la comunicare / lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

Avertizarea în interes public în cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară:

Căutare

Contact

  • Bd.Expozitiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti
  • +40 21 224 16 21
  • +40 21 224 39 67 (ROMPOS)
  • cnc@ancpi.ro
  • Vezi harta