Termeni și condiții

Termeni și condiții

Utilizarea produselor și serviciilor oferite de cngcft.ro se aplică fiecărui utilizator în parte și presupune acceptarea în totalitate și acordul dumneavoastră cu privire la termenii și condițiilor de mai jos.
Accesul și utilizarea site-ului cngcft.ro sunt gratuite și au scopul de a veni in ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor și rapid mod posibil, conform cerințelor fiecărui utilizator.
INFORMAȚII DESPRE SITE
Site-ul cngcft.ro este proprietatea Centrului Național de Cartografie (CNC), având CUI 14057015, cu sediul in București, sector 1, Bd. Expoziției nr.1A, cod poștal 012101, denumit CNC pe parcursul acestor Termeni și Condiții.
DATE DE CONTACT
Persoană contact: Operatorul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal - Paul Șerban +40 21 224 16 21 / 234
Telefon suport tehnic: +40 21 224 16 21
email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
website: cngcft.ro
1. TERMENI GENERALI
cngcft.ro include: texte, imagini, baze de date, servicii, logo-uri, reclame și constituie „conținutul” site-ului menționat, care este proprietatea CNC.
CNC își rezervă dreptul, de a schimba, corecta, modifica, adăuga și/sau retrage prezenții, termeni în mod unilateral, fără a anunța în prealabil utilizatorii. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe cngcft.ro.
Totodată, CNC poate limita accesul la site sau la anumite facilități din site, poate aduce limitări anumitor IP-uri, fără notificări și fără vreo răspundere.
2. UTLIZAREA CONȚINUTULUI SITE-ULUI
Informațiile prezente pe site-ul cngcft.ro sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator" al acestui site se înțelege orice persoana fizică sau juridică ce accesează acest site.
Utilizatorul poate copia și tipări conținutul site-ului cngcft.ro pentru folosința personală, fără intenții comerciale. În orice alte situații, conținutul site-ului cngcft.ro nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat.
Utilizarea site-ului cngcft.ro presupune acceptarea acestor termeni și condiții de utilizare.
Nu sunt permise:
• modificarea, publicarea, transmiterea, transferul, vânzarea sau distribuția de materiale realizate prin reproducerea, afișarea sau modificarea conținutului site-ului cngcft.ro fără obținerea acordului prealabil al CNC.
• îndepărtarea însemnului care marchează dreptul de autor al site-ului cngcft.ro asupra conținutului acestuia.
• reproducerea conținutului site-ului cngcft.ro și trimiterea acestuia către alte website-uri sau servere sau alte mijloace de stocare a informației.
• preluarea, prelucrarea, reproducerea și folosirea informațiilor obținute prin intermediul site-ului cngcft.ro, în scopuri comerciale.
Este interzisă orice utilizare a conținutului site-ului cngcft.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
3. DREPTURI DE AUTOR
Conținutul site-ului cngcft.ro este proprietatea CNC și intră sub incidența Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe precum și a altor legi incidente în materia drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Folosirea oricăror date, imagini, texte, grafică, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe aparținând cngcft.ro, fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept, se pedepsește conform legilor în vigoare.
Conținutul cngcft.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis fără permisiunea anterioară scrisă a reprezentantului legal al CNC.
4. INFORMAȚIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI & PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Completarea formularului de contact este considerată consimțământul expres și neechivoc al utilizatorului pentru folosirea datelor sale personale în scopul contactării și transmiterii de mesaje electronice. CNC nu își asuma răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate de către utilizatori prin intermediul formularului de înscriere. Conform cerințelor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, CNC are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către utilizatori. De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că, utilizatorul poate manifesta oricând dreptul de opoziție, caz în care vom elimina toate datele personale ale acestuia din baza noastră de date. Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului cngcft.ro și la protecția utilizării, ne puteți contacta prin intermediul secțiunii „Contact” din site.
Scopurile în care CNC poate utiliza aceste informații sunt următoarele:
• răspunderea la solicitările de suport tehnic adresate pe site-ul cngcft.ro
Orice statistică privind traficul utilizatorilor site-ului, pe care o vom oferi către terțe persoane sau către site-uri partenere, este furnizată doar ca ansamblu de date și nu include nici o informație identificabilă personal despre niciun utilizator individual.
5.LIMITAREA RĂSPUNDERII
CNC nu este răspunzător pentru niciun fel de pagube, directe sau indirecte, rezultate din:
– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor de pe site-ul cngcft.ro;
În condițiile în care considerați ca un anumit material aflat pe site, postat de către terți sau utilizatori, încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea de îndată a acestei situații la adresa de Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Site-ul cngcft.ro este oferit în această formă fără alte garanții. CNC nu este și nu poate fi responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale cngcft.ro sau ale conținutului acestuia.
6. DREPT APLICABIL
Termenii și Condițiile prezente, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestora sau din accesarea/funcționarea/disfuncționalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba care guvernează „Termenii și Condițiile” este limba română. În cazul unui litigiu doar instanțele din România vor fi considerate competente pentru soluționarea acestuia. Utilizatorul site-ului acceptă să adere la acești Termeni și Condiții.
Utilizatorul site-ului cngcft.ro confirmă ca a citit și acceptat acești Termeni și Condiții. Utilizarea cngcft.ro implică acceptarea necondiționată a acestor Termeni și Condiții.
7. SUSPENDAREA ACCESULUI
Administratorul site-ului cngcft.ro poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul dumneavoastră la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut.
8. SCHIMBĂRI ALE SITE-ULUI
Centrul Național de Cartografie își rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său. De asemenea, administratorul site-ului cngcft.ro își rezerva dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.
Anumite părți ale conținutului publicat pe site-ului cngcft.ro pot sa fie furnizate de terțe persoane cu care administratorul site-ului cngcft.ro are relații contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conținutului site-ului cngcft.ro pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane.
Centrul Național de Cartografie nu este responsabil în nici o măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, administratorul site-ului cngcft.ro nu este responsabil de conținutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.
9. MODIFICAREA PREZENTEI SECȚIUNI DE TERMENI ȘI CONDIȚII
Centrul Național de Cartografie își rezervă dreptul să schimbe acești termeni, modificând versiunea și data adoptării noului regulament fără îndeplinirea unor alte formalități. Atunci când acești termeni se vor modifica, administratorul site-ului cngcft.ro vă va putea notifica prin publicarea pe prima pagina a site-ului, a unui link care face trimitere la noua formă a prezentului document. Accesul în site și folosirea serviciilor noastre după momentul notificării sau al afișării linkului privind schimbările pe prima pagina a site-ului implică faptul ca v-ați dat acordul asupra noilor termeni și condiții.
10. CONFIDENȚIALITATE
Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe site-ul cngcft.ro, prin poșta electronică sau prin altă modalitate, vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. (Accesul se face prin site-ul cngcft.ro).
Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.
11. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Angajamentul CNC cu privire la protecția datelor cu caracter personal
Încrederea în serviciile oferite de către CNC este una dintre principalele noastre preocupări. În acest sens, pentru a vă furniza cea mai buna experiență posibilă, ne concentrăm pe evoluția continuă în ceea ce privește întreaga noastră activitate.
CNC cunoaște importanța datelor personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni și Condiții.
CNC este o instituție publică, cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu sediul în București, Bd. Expoziției nr.1A, Sect. 1, cod poștal 012101, telefon 021 224 16 21, având cod fiscal 14057015.
CNC respectă confidențialitatea tuturor vizitatorilor website-ului nostru și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.
Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul utilizatorului, dacă sunt oferite din proprie inițiativă, fie la solicitarea CNC.
Utilizarea acestui website de către dumneavoastră, se supune prezentelor Termeni și Condiții generale, tehnice și de participare, ale CNC.
Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii și condițiile din prezentul document, nu utilizați website-ul nostru sau nu ne furnizați datele dumneavoastră personale.
CNC nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsură în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.
Ce date cu caracter personal prelucrează CNC?
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.
Pentru a accesa website-ul cngcft.ro, nu este nevoie să ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.
CNC, în contextul îndeplinirii obligațiilor legale, vă poate solicita anumite date cu caracter personal.
În acest sens, CNC va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon, e-mail, adresa IP.
Cine sunt persoanele vizate?
Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către CNC, sunt cele care solicită suport tehnic.
Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal
Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți obligați să furnizați date complete, actualizate și corecte.
Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activității CNC, aceasta va solicita datele cu caracter personal necesare procesării cererilor, iar refuzul de a furniza astfel de date are ca efect imposibilitatea de a răspunde solicitărilor dumneavoastră.
Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor CNC, sunteți informat/ă și vă exprimați în mod expres consimțământul (vă dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar-UE).
În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale și nici nu este justificată de un interes legitim al CNC, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte numai pentru viitor.
CNC va considera toate informațiile colectate ca fiind confidențiale și nu le va partaja terților fără consimțământul expres și anterior al dumneavoastră.
Durata prelucrării datelor cu caracter personal
În vederea realizării scopului menționat, CNC va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților, până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convențional al dumneavoastră veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere (cu excepția situației în care CNC prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către CNC pe durata de timp prevăzută în procedurile interne CNC sau vor fi distruse.
Ce măsuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?
Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.
Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată.
În timp ce CNC depune toate eforturile în privința protejării datelor personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul cngcft.ro. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate sau nelegale, a distrugerii, a pierderii accidentale sau a divulgării datelor personale.
Care sunt drepturile dumneavoastră?
Prin lecturarea acestui document ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție si procesul individual automatizat.
Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a vă retrage consimțământul în orice moment in forma scrisă, adresată CNC, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
De asemenea, aveți dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.
Pentru celelalte scopuri, aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către CNC sa facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația dumneavoastră particulară, cu excepția cazurilor în care CNC demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În caz de opoziție nejustificată, CNC este îndreptățit să prelucreze în continuare datele în cauză.
Prin lecturarea acestui document ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul ca datele cu caracter personal furnizate către CNC constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de CNC și/sau derularea activității.
În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, CNC poate:
• fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
• fie să refuze să dea curs cererii.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere sau de a vă adresa instanței de judecată competente.
Aceste prevederi pot suferi modificări sau actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a site-ului cngcft.ro prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea.
Prin accesarea website-ului cngcft.ro sau utilizarea serviciilor CNC prin intermediul acestuia ulterior modificărilor, se vor considera acceptate noile prevederi.
Prezentul set de Termeni și Condiții a fost actualizat la data de 23.03.2022
Login to post comments

Căutare

Contact

  • Bd.Expozitiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti
  • +40 21 224 16 21
  • +40 21 224 39 67 (ROMPOS)
  • cnc@ancpi.ro
  • Vezi harta