Stiri

#stațiipermanente #modernizare #ROMPOS
➡️ Centrul Național de Cartografie (#CNC), instituție subordonată Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (#ANCPI), demarează luni, 10 iunie, procesul de instalare de noi echipamente la 24 de stații #GNSS permanente #ROMPOS.
➡️ Graficul de instalare a noilor echipamente, progresul în timp real, cât și calitatea serviciilor oferite de sistemul ROMPOS, pot fi urmărite accesând link-urile ➡️ https://app.rompos.ro/romposupgrade.php https://app.rompos.ro/ro/status/
➡️ Stațiile GNSS permanente sunt o soluție modernă și eficientă de poziționare pentru aplicații din domenii precum: cadastru, măsurători terestre, construcții, agricultură, cercetare științifică etc.
➡️ Detalii despre upgrade-urile ROMPOS și dezvoltările viitoare găsiți pe site-ul rompos.ro.
#ROMPOS #GNSS #CentrulNaționaldeCartografie #ANCPI

➡️ În luna mai, numărul de utilizatori ai serviciilor sistemului românesc de determinare a poziției (ROMPOS) a fost de 4042.
➡️ Astfel, a fost înregistrată o ușoară scădere față de luna aprilie, din cauza condițiilor meteorologice și ca urmare a sărbătorilor pascale.
➡️ #ROMPOS asigură poziționări precise în sistemul european de referință și coordonate ETRS89 și se bazează pe sistemele de navigație prin satelit (GNSS – Global Navigation Satellite Systems) incluzând GPS, Glonass, Galileo și pe rețeaua națională de stații GNSS permanente (RNSGP).

➡️ România a fost acceptată în cadrul #EUROSDR, prin Centrul Național de Cartografie, având ca prim-delegat pe Iuliana Pârvu, Șef al Serviciului Cartografie-Fotogrammetrie din cadrul Centrului Național de Cartografie, și ca delegat, pe Dragoș Badea, Ș.I.univ.dr.ing. la Facultatea de #Geodezie din cadrul Universității Tehnice de Construcții București.
➡️ EUROSDR este o organizație europeană non-profit, de cercetare în domeniul datelor geospațiale, înființată printr-un Tratat Internațional, în 1953 la Paris.
➡️ Evenimentul se desfășoară în Olanda, la Zwolle, între 22-24 mai și reprezintă a 144-a întâlnire a BoD - Board of Delegates.
➡️ Scopul #EUROSDR este acela de a răspunde nevoilor agențiilor naționale de #cartografie, prin acțiuni de cercetare realizate în colaborare cu mediul academic si privat, pe probleme legate de colectarea, prelucrarea, de stocarea, întreținerea, vizualizarea, diseminarea și utilizarea informațiilor de referință/datelor într-un context de infrastructură de date spațiale.

  Specialiștii Centrului Național de Cartografie (CNC) au participat la workshopul științific organizat şi găzduit de centrul de cercetare Bruno Kessler Foundation (FBK), din Trento, Italia.

 • Obiectivul principal al evenimentului a fost consolidarea relațiilor de colaborare create în cadrul proiectului european VOLTA, în care Centrul Național de Cartografie a fost reprezentantul oficial al României.
 • La eveniment au participat 30 de reprezentanți ai consorțiului VOLTA, din țări precum Italia, Germania, Olanda, Polonia, Franța, Austria și Marea Britanie.
 • În cadrul evenimentului a fost prezentat progresul în domeniul geospațial:
  • noile tehnologii de achiziționare de date 3D;
  • metode avansate de clasificare a imaginilor aeriene și a norului de puncte (DIM sau obținut din tehnologia LiDAR);
  • algoritmii de generare a modelelor 3D;
  • prelucrarea și utilizarea imaginilor hiperspectrale și termale.

volta6

 Delegația #CNC a susținut, în sesiunea dedicată #FOTOGRAMMETRIEI, două prezentări referitoare la Proiectul Național - Realizare de true-ortofotoplan pentru 320 de localități din mediul urban și Importanța punctelor de control la sol într-un proiect fotogrammetric.

Prima prezentare a constat în descrierea detaliilor tehnice și a stadiului proiectului național derulat de Centrul Național de Cartografie.  Problemele întâmpinate în achiziția și procesarea datelor fotogrammetrice au fost dezbătute împreună cu specialiști din domeniul academic și privat.

     volta2

     volta3

De asemenea, în cadrul evenimentului VOLTA, specialiștii CNC au prezentat rezulatele obținute în urma studiului realizat pe blocul fotogrammetric Baia de Aramă - Tismana, pentru a releva importanța punctelor de control la sol în generarea unor produse de calitate superioară.

volta4

Totodată, specialiștii CNC au elaborat, împreună cu o parte din partenerii VOLTA, o propunere de proiect european - HORIZON EUROPE, intitulat I-DEAL. Acesta a fost depus la Comisia Europeană în februarie 2024 și se află în faza de evaluare.

    Centrul Național de Cartografie este partener în proiectul european CARMINE – Modalități de dezvoltare a rezilienței climatice în zonele metropolitane ale Europei, finanțat din programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa.
    Scopul proiectului este de a spori capacitatea de adaptare la schimbările climatice a comunităților din zonele metropolitane ale Europei printr-o implementare optimă a strategiilor și acțiunilor de adaptare și atenuare în fața impredictibilității climatice.
    Consorțiul CARMINE este coordonat de Administrația Națională de Meteorologie R.A. și este format din 31 de parteneri, din 11 țări.

1

    Figura 1: Consorțiul parteneri proiect CARMINE

    Durata proiectului este de 48 de luni, iar scopul este în conformitate cu misiunea Uniunii Europene privind adaptarea la schimbările climatice până în 2030.
    Strategia CARMINE prezintă o viziune pe termen lung pentru ca UE să devină până în 2050 o societate rezilientă la schimbările climatice și pe deplin adaptată la efectele inevitabile ale acestora.
    Metodologia de implementare a proiectul a fost structurată în șapte pachete de lucru (Figura 2), pachetul de lucru opt reprezentând componenta de management a proiectului.

WP1 Co-proiectarea acţiunilor de adaptare şi atenuare (inclusiv a soluţiilor bazate pe natură) pentru dezvoltarea rezistentă la schimbările climatice
WP2 Integrarea modelelor de evaluare a riscurilor fizice climatice şi a proceselor sistemului terestru
WP3 Evaluarea vulnerabilităţii socio-economice şi a riscurilor la nivel comunitar pentru adaptare
WP4 Co-dezvoltarea simulărilor Digital Twin pentru a îmbunătăți cadrele intersectoriale de reziliență climatică
WP5 Serviciul de sprijinire a deciziilor bazate pe impact pentru planuri locale de informare şi luare a deciziilor pe baze ştiinţifice
WP6 Guvernanţa multi-nivel în domeniul schimbărilor climatice: căi politice pentru a sprijini cercetarea şi inovarea în Europa
WP7 Diseminarea şi maximizarea impactului
WP8 Managementul proiectului

2

                                                     Figura 2: Etapele metodologice pentru implementarea CARMINE și legături cu platforma C-A

     CARMINE propune o abordare interdisciplinară care vizează:
(1) co-crearea şi co-dezvoltarea de servicii de sprijinire a deciziilor şi orientărilor pentru o capacitate de adaptare sporită, inclusiv sisteme de alertă timpurie şi de gestionare a riscurilor de dezastre;
(2) cooperarea între comunităţile locale şi regionale (părţi interesate şi utilizatori) cu factorii de decizie şi cu factorii de decizie politică (autorităţi locale) pentru elaborarea de cadre intersectoriale pentru acţiuni de adaptare şi atenuare;
(3) furnizarea de soluții bazate pe ştiinţă pentru guvernanţa climatică pe mai multe niveluri, care să sprijine evaluările şi planurile locale de adaptare.

3

Zonele de studiu ale proiectului sunt: Praga (CZ), Leipzig (DE), Funen- Odense (DK),  Atena  (EL),  Barcelona (ES), Bologna (IT), Braşov (RO), Birmingham (Marea Britanie).

4

CARMINE în cadrul Centrului Național de Cartografie (CNC)

    Din echipa CARMINE, din partea Centrului Național de Cartografie, fac parte 5 membri din cadrul Serviciului de Cartografie și Fotogrammetrie, agrenați în pachetele de lucru: WP2, WP3, WP7.
    Echipa de proiect își va desfășura activitățile aferente sarcinilor din pachetele de lucru la termen, prin generarea modelului digital al terenului pentru zona de studiu a României și colaborarea cu instituțiile partenere pentru celelalte zone de studiu ale proiectului, co-dezvoltarea specificului climatic pentru zona de studiu a României, cât și generarea hărților de hazard pentru zona de studiu a României și colaborarea cu instituțiile partenere pentru celelalte zone de studiu din cadrul proiectului.
    În perioda 12.03.2024-13.03.2024, directorul adjunct al Centrului Național de Cartografie, Victor Adrian GRIGORESCU împreună cu coordonatorul proiectului, Iuliana Maria PÂRVU și membrul în echipa de proiect, Iuliana Adriana CUIBAC PICU, au participat la evenimentul de lansare a proiectului CARMINE, la București.

5

 

         1958-2024 – 66 de ani – CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE

         Centrul Național de Cartografie (#CNC), aflat în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (#ANCPI), a împlinit 66 de ani de la înființare. Din anul 1958,  instituția a cunoscut mai multe denumiri - Centrul de Fotogrammetrie, apoi Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie și Cartografie, Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie și Organizarea Teritoriului, Centrul Național de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie și Teledetecție, iar din anul 2012 - Centrul Național de Cartografie.

         Între anii 1958 și 1962, perioadă considerată ca fiind prima etapă de dezvoltare a Centrului de Fotogrammetrie, au fost realizate planuri cadastrale și alte produse fotogrammetrice la scara 1:10.000 pentru evidența funciară, pe o suprafață de 3,3 milioane de ha, ceea ce reprezenta 14% din întreaga suprafață a țării.

         În anul 1962, activitatea Centrului a fost diversificată, numărul personalului ajungând de la 14, la 157.                                            

         Dintre lucrările, studiile și proiectele de anvergură desfășurate în acea perioadă, trebuie amintită executarea rețelei naționale de nivelment de mare precizie, pentru studierea mișcării scoarței terestre.

          Introducerea cercetării în profilul de activitate al Institutului în anul 1974 a condus la organizarea și dezvoltarea acestei activități pentru a face față cerințelor și exigențelor aferente dezvoltării tehnologice, precum și pentru rezolvarea unor probleme de interes național. Activitatea de cercetare era organizată la vremea aceea în cadrul a patru programe: geodezie – topografie, fotogrammetrie – teledetecție, cartografie și editarea hărților și sistematizarea teritoriului.

          În sprijinul activității de cercetare, biblioteca, înființată în 1961, dispunea în 1974 de un fond de peste 4300 de volume, constituind o veritabilă sursă de informare și documentare a tuturor specialiștilor din țară în procesul de pregătire în domeniu.

        Referitor la preocupările și realizările Institutului, se remarcă sectorul de Geodezie și Cercetare – Dezvoltare printr-o serie de lucrări practice și studii științifice de anvergură, multe dintre acestea reprezentând și astăzi adevărate repere și surse de informare pentru specialiștii din domeniu. Amintim câteva dintre acestea:

 • Documentarea realizărilor din domeniul geodeziei spațiale – dr. ing. Alexandru DINESCU, 1977;
 • Studiul parametrilor formei Pământului prin metodele geodeziei spațiale – matem. Harald ALEXANDRESCU, matem. Rodica DINESCU – 1977;
 • Trecerea nivelmentului peste Dunăre - studiu teoretic, aplicații practice, stabilirea metodologiei de lucru – ing. Ioan BUȘE ș.a. – 1978;
 • Lucrări de topografie inginerească executate de IGFCOT la Metroul București – ing. Adrian UNGUREANU - 1982;
 • Prognoza vizibilității sateliților artificiali - dr. ing. Alexandru DINESCU – 1988;
 • Participarea României la întocmirea hărților gradienților orizontali ai mișcărilor verticale ale scoarței terestre pentru zona carpato – balcanică și pentru zona statelor est – europene - ing. Ioan DRĂGOESCU – 1989;
 • Punerea în evidență și urmărirea în timp a mișcărilor spațiale ale buncărelor centralelor termice – ing. Ioan STOIAN, ing. Constantin SURDU – 1994.

     În anul 1976 a fost introdus primul sistem de redresare diferențială topocart-ortofoto-ortograf, datorită căruia a fost posibilă executarea de ortofotograme cu rețea kilometrică pentru obținerea originalelor de editare, la scara 1:5.000 pentru zona de extravilan și la scara 1:2.00 pentru zonele de intravilan.

     Tot în anul 1976, în cadrul instituției au fost elaborate metodologii de preluare aeriană la înălțimi medii și mici pentru utilizarea materialelor  fotografice color și infraroșu în vederea aplicării tehnicilor de teledetecție în diferite ramuri de activitate din țară.

     Câteva dintre lucrările fotogrammetrice remarcabile ale instituției, de-a lungul timpului, sunt următoarele:

 • Aerofotografieri la scări mari, constând în circa 16.200 de ore de zbor – achiziționând în jur de 850.000 de fotograme originale – care acoperă circa 8,5 ha;
 • Planul topografic de bază al României la scările 1:5.000 – 1.2000 prin metode fotogrammetrice;
 • Planul cadastral în proporție de 85% din suprafața țării derivat din planul topografic de bază;
 • Planuri la scările 1:2.000, 1:1.000 și 1:500 pentru o serie de intravilane precum municipiile București, Galați, Buzău, Constanța, Târgu Mureș, Timișoara, Craiova etc;
 • Planuri tematice la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:1.000, 1:500 și 1:200 pentru Delta Dunării, pentru diferite situri arheologice, pentru Canalul Dunăre-București, pentru diferite lacuri de acumulare, pentru nenumărate sisteme de irigare și desecare.

 

? În luna ianuarie 2024, numărul de utilizatori ai serviciilor sistemului românesc de determinare a poziției (#ROMPOS) a fost în ușoară scădere față de luna precedentă, din cauza condițiilor meteorologice (temperaturi scazute).
? Astfel, luna trecută au fost activi 3.454 de utilizatori.
? ROMPOS asigură poziționări precise în sistemul european de referință și coordonate ETRS89 și se bazează pe sisteme de navigație prin satelit (GNSS – Global Navigation Satellite Systems) incluzând GPS, Glonass și Galileo și pe rețeaua națională de stații #GNSS permanente (RNSGP).
ℹ️ Procesul de instalare a noilor stații permanente #ROMPOS se desfășoară cu rapiditate.
✅ Până luni, 29 ianuarie, 2024, au fost schimbate echipamentele #GNSS pentru 35 de stații permanente existente.
? Astfel, stația Drobeta Turnu Severin (DRTS) a fost relocată și a devenit DRT2.
? De asemenea, a fost instalată o nouă stație în localitatea #Banloc, județul #Timiș.
? Aceste două stații vor fi disponibile în producție începând cu data de 15 februarie 2024.
? Pentru măsurătorile în timp real, este indicată utilizarea produsului #Nerest_3G, pentru zonele în care sunt efectuate operațiuni de schimbare și instalare de echipamente ale stațiilor permanente, în perioada desfășurării acestor lucrări.
➡️ Graficul de instalare a noilor echipamente și progresul în timp real pot fi vizualizate accesând link-ul https://app.rompos.ro/romposupgrade.php.
➡️ Calitatea serviciilor oferite în timp real de sistemul #ROMPOS poate fi urmărită accesând https://app.rompos.ro/ro/status/.
? Stațiile permanente reprezintă o soluție performantă și eficientă de poziționare pentru aplicații din domenii precum: #cadastru, măsurători terestre, construcții, agricultură și cercetare științifică.

#stațiipermanente #GNSS #ROMPOS #CentrulNaționaldeCartografie ✅ Specialiștii Centrului Național de Cartografie (#CNC) instalează începând de astăzi, 17 ianuarie, 50 de noi stații permanente, în 29 de județe: #Alba#Arad#Argeș#Bihor#Bistrița-Năsăud, #Brașov#Caraș-Severin, #Cluj#Dâmbovița#Dolj#Giurgiu#Gorj#Harghita#Hunedoara#Ialomița#Ilfov#Maramureș#Mehedinți#Mureș#Neamț#Olt#Prahova#Sălaj#SatuMare#Sibiu, #Suceava, #Teleorman, #Timiș și #Vâlcea.
? Graficul de instalare a noilor echipamente și progresul în timp real pot fi vizualizate accesând link-ul https://app.rompos.ro/romposupgrade.php
? De asemenea, calitatea serviciilor oferite în timp real de sistemul #ROMPOS poate fi urmărită accesând https://app.rompos.ro/ro/status/
ℹ️ Stațiile permanente reprezintă o soluție performantă și eficientă de poziționare pentru aplicații din domenii precum: #cadastru, măsurători terestre, construcții, agricultură și cercetare științifică.

Pagina 1 din 4

Căutare

Contact

 • Bd.Expozitiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti
 • +40 21 224 16 21
 • +40 21 224 39 67 (ROMPOS)
 • cnc@ancpi.ro
 • Vezi harta