managementul riscului

Luni, 25 August 2014 00:00

Aplicare norme legale

POLITICĂ INTERNĂ PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC

CNC acordă prioritate implementării standardelor etice şi morale în activitatea angajaţilor săi şi se angajează să ia măsurile necesare şi potrivite acolo unde se identifică situaţii de abuz sau proastă administrare.
Vezi document

 

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

Politica de management al riscului la CNC este de a adopta cele mai bune practici de identificare, evaluare şi control eficient al riscurilor, inclusiv cele privind corupţia pentru a se asigura că acestea sunt eliminate sau reduse la un nivel acceptabil, care nu afectează modul de funcţionare a instituţiei sau calitatea serviciilor furnizate.  
Vezi document

 

DECLARAŢIE DE INTEGRITATE

CNC acordă prioritate în activitatea sa, standardelor etice şi morale şi se angajează să ia măsurile necesare şi potrivite acolo unde se identifică situaţii de abuz sau proastă administrare.  
Vezi document
Published in Legislatie

Căutare

Contact

  • Bd.Expozitiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti
  • +40 21 224 16 21
  • +40 21 224 39 67 (ROMPOS)
  • cnc@ancpi.ro
  • Vezi harta