Personalități în domeniul fotogrammetriei


ZEGHERU, Nicolae
ZEGHERU, Nicolae Născut pe 19 septembrie 1930
 • Studii: a absolvit Facultatea de Geodezie din Galați; a terminat, devenind doctor inginer la Universitatea Tehnică de Construcții București în anul 1969.
 • Funcții: Director și CP I – Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie și Organizarea Teritoriului, șef atelier, consilier, inginer șef, director tehnic (1958-1994);
 • Publicații: 16 cărți; peste 68 articole și comunicări.
 • Asociații științifice: Societatea Română de Fotogrammetrie și Teledetecție – președinte de onoare; membru titular al Academiei de Științe Agricole și silvice.
 • Mențiuni privind activitatea: A creat și condus Centrul de Fotogrammetrie și IGFCOT; a creat Sistemul integrat al IGFCOT și OCOTA (Oficiile județene de cadastru și Organizarea Teritoriului Agricol) pentru realizarea cadastrului și asigurarea cu planuri și hărți; Profesor universitar; a creat și fundamentat disciplinele științifice de Fotogrammetrie și Telelecție care facilitează obținerea de informații de mare valoare pentru numeroase domenii de activitate – agricultura, silvicultură, geologie ș.a.m.d.
CORCODEL, Gheorghe
CORCODEL, Gheorghe Născut 22 octombrie 1931 – decedat 08 august 2006
 • Studii: a absolvit Facultatea de Geodezie ]n anul 1956; a terminat , devenind doctor inginer în fotogrammetrie la Universitatea Tehnică de Construcții București în anul 1977.

 • Funcții: Director adjunct tehnic (1990-1996) la Centrul Național de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie și Teledetecție, consilier, inginer șef, profesor universitar la Facultatea de Geodezie și Universitatea Ecologică București și la Facultatea de Cadastru din Oradea;

 • Publicații: peste 40 de lucrări de specialitate interne și internaționale, coautor al cărți Manual al inginerului geodez.

 • Asociații științifice: Membru al Uniunii Geodezilor din Romania, a făcut parte din Comitetul Național de Fotogrammetrie și Teledetecție și a fost Președintele Comitetului de coordonare al activități cartografice oficiale din România.

 • Mențiuni privind activitatea: A creat alături de alte mari personalități în domeniul Centrul de Fotogrammetrie și IGFCOT; a studiat, dezvoltat și implementat metodele aerotriangulației analitice în cadrul institutului.

ŞALARIU, Ioan
ŞALARIU, Ioan Născut pe 6 ianuarie 1929 – decedat
 • Studii: a absolvit cursurile scolii Cadastrale din București, Facultatea de Geodezie din Moscova; a terminat , devenind doctor inginer în teledetecție la Universitatea Tehnică de Construcții București în anul 1970.

 • Funcții: specialist din cadrul Direcției de organizare a teritoriului, consilier tehnic/șef de proiect din cadrul Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie, șef de lucrări la pregătirea și desfășurarea orelor de practică/proiect în fotogrammetrie; a deținut postul de Președinte al Comitetului Sindicatului din cadrul IGFCOT.

 • Publicații: o multitudine de lucrări de specialitate interne și internaționale.

 • Asociații științifice: Membru al Comitetul Național de Fotogrammetrie a participat activ la pregătirea și desfășurarea majorității conferințelor tehnice de profil (fotogrammetrie, teledetecție, cartografie etc.) ale serviciilor geodezice ale țărilor din Europa de Est.

 • Mențiuni privind activitatea: A creat alături de alte mari personalități în domeniul Centrul de Fotogrammetrie și IGFCOT; O mențiune aparte poate fi acordată lucrării unui grup de specialiști, din care a făcut parte, publicată in analele congresului societății internaționale de fotogrammetrie care a avut loc în Rio de Janeiro, 1984.

OPRESCU, Nicolae
OPRESCU, Nicolae Născut în anul 1918 – Decedat 1998
 • Studii: a absolvit  Universitatea - Politehnica din București specializarea Cadastru.

 • Funcții: asistent la Catedra de Cadastru din Politehnică, profesor universitar  la Universitatea din Iași , Galați și București, șef de catedră, prodecan, secretar științific al consiliului Profesional.

 • Publicații: o multitudine de lucrări de specialitate interne și internaționale.

 • Asociații științifice: a colaborat timp de aproape 5 ani cu NASA și cu grupul de lucru Intercosmos; a condus Comitetul Român de Fotogrammetrie și Teledetecție afiliat la ISPRS.

 • Mențiuni privind activitatea: A creat alături de alte mari personalități în domeniul, Centrul de Fotogrammetrie și IGFCOT; a promovat peste 30 de doctoranzi care au devenit un nume în acest domeniu.

FILOTTI, Dimitrie- Victor
FILOTTI, Dimitrie- Victor Născut 13 ianuarie 1922 – Decedat 2010
 • Studii: a absolvit  Facultatea de Drept și in ani 60 a devenit inginer geodez absolvind Facultatea de Geodezie din București .

 • Funcții: topograf în cadrul Comitetului Geologic, sub-locotenent în Cadrul Ministerului Externe, director tehnic la Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie și Organizarea Teritoriului.

 • Publicații: o multitudine de lucrări de specialitate interne și internaționale.

 • Asociații științifice: a organizat și dezvoltat o bibliotecă de specialitate, care a devenit un centru  de documentare tehnico-stiintifică in domeniul Institutului.

BREBAN, Teofil
BREBAN, TeofilNăscut pe 19 septembrie 1946 – Decedat în data de 08 august 1998
 • Studii: a absolvit  Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri , Secția geodezie și sistematizarea Teritoriului.

 • Funcții: sef la Secția de Fotogrammetrie din cadrul IGFCOT, coordonator, consilier și executant la proiectele IGFCOT.

 • Publicații: o multitudine de lucrări de specialitate interne și internaționale.

 • Asociații științifice: a fost secretarul Societății Române de Fotogrammetrie și teledetecție.

 • Mențiuni privind activitatea: a contribuit la ridicarea prestigiului colectivului de Fotogrammetrie și Aerotriangulație promovând cele mai noi tehnologii în domeniul;

GHEORGHE, Nicolae Bârlad Născut 05 septembrie 1946 – Decedat aprilie 1964
 • Studii: a absolvit  Facultatea de Silvicultură de la Politehnica din București, Secția de Cadastru și Geodezie în anul 1931 ,ultimul an de facultate a făcut specializarea în geodezie și fotogrammetrie la Academia de Agronomie și Silvicultură din Brno-Cehoslovacia. A devenit doctor inginer în cadrul Secției de Geodezie a Facultății de Construcții din Drezda (Germania), în anul 1939 cu teza de doctorat publicată la Berlin.

 • Funcții: sub-locotenent de rezervă la Institutul Geografic Militar din București; a lucrat în diferite instituții de domeniu internaționale ca: Zeiss Jena din Germania, Societatea de stereophotogrammetrie și Institutul Geografic Militar Francez, Institutul geografic Militar Italian ș.a.m.d. .editor sef , redactor la Buletinul fotogrammetric din anii 1940-1943; profesor universitar la Politehnică.

 • Publicații: o multitudine de lucrări de specialitate interne și internaționale; Lucrarea fundamentală a fost Geodezia fotogrammetrică.

 • Asociații științifice: cele mai importante teze de doctor la care a fost conducător au fost: „Redresarea fotogrammelor, ce reprezintă zone cu mari diferențe de nivel, pe cale stereofotogrammetrică” și „Compensarea analitică a aerotriangulației”.

 • Mențiuni privind activitatea: Șef de catedră la Facultatea de Geodezie din Academia tehnică Militară – unde a primit titlul de profesor universitar. Datorită unor studii în domeniul autoritățile i-au inaintat un proces politic, condamandul la 15 ani de închisoare de către Tribunalul Militar;

GUȚU, Alexandru
GUȚU, Alexandru Născut 22 septembrie 1929 - Decedat 3 iunie 1992
 • Studii: a absolvit Facultatea de Geodezie din Galați.

 • Funcții: profesor de specialitate la Liceul de Măsurători Terestre din Sibiu, sublocotenent, șef atelier la IPROMIN București, inginer șef, șef de secție la ICITPLCIM Deva

 • Publicații: cărți și articole de specialitate publicate atât in țară cât și in străinătate.

 • Asociații științifice: vicepreședinte în cadrul Societății Române de Fotogrammetrie și Teledetecție.

 • Mențiuni privind activitatea: A pus bazele primului Atelier de Fotogrammetrie Terestră, a creat alt Atelier de Măsurători Terestre și Fotogrammetrice în cadrul Centralei construcții Căi Ferate, secția proiectare organizări de șantier, organizează o Societate comercială cu profil de măsurători terestre TOFOCAD.

CALISTRU, Virgil
CALISTRU, Virgil Născut pe 26 octombrie 1928 - Decedat 23 decembrie 1989
 • Studii: a absolvit Facultatea de Geodezie din Galați devenind inginer geodez în anul 1954, a devenit doctor inginer la Universitatea Tehnică de Construcții București în anul 1979.

 • Funcții: preparator și asistent în cadrul Facultății de la Galați, șef de lucrări, conferențiar  și profesor universitar

 • Publicații: cărți și articole de specialitate publicate atât in țară cât și in străinătate.

 • Asociații științifice: prodecan al Facultății de Căi ferate, drumuri, Poduri și Geodezie, membru în consiliul profesoral al facultății.

PĂDURE, Ioniță
PĂDURE, Ioniță Născut pe 29 octombrie 1940 – Decedat 22 august 2006
 • Studii: a absolvit cursurile Colegiului de Arhitectura și Construcții Urbane din București, Facultatea de Mine, specializarea in topografia minieră; a terminat , devenind doctor inginer în topografia minieră la Universitatea Tehnică de Construcții București în anul 1973.

 • Funcții: profesor universitar la Facultatea Minieră din București; a lucrat în cercetare  în cadrul Însutitului de Inginerie minieră și geologie din Sofia, Bulgaria și ca specialist în Societatea de Științe și Tehnologi din Bulgaria.

 • Publicații: 134 de lucrări de specialitate interne și internaționale, 31 de cărți publicate.

 • Asociații științifice: Vice-președinte al Asociației Romane de Topografi Minieri; Vice-președinte al Asociației de Topografi Minieri din Valea Jiului, Petroșani și Vice-președinte al Asociației de Topografi Minieri din Oltenia, Rovinari.

 • Mențiuni privind activitatea: a condus din anul 2001 Departamentul de Topografie și Cadastru din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Alba Iulia – unde a contribuit la dezvoltarea unei noi specializări in cadastru; a fondat Simpozionul Internațional GeoCAD și editura de specialitate, unde a fost editor șef – Cadastre Journal RevCAD.

Căutare

Contact

 • Bd.Expozitiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti
 • +40 21 224 16 21
 • +40 21 224 39 67 (ROMPOS)
 • cnc@ancpi.ro
 • Vezi harta